Komitet Honorowy

Poniżej przedstawiamy Komitet Honorowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018.

KOMITET HONOROWY
Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
Andrzej Chudzikiewicz – Politechnika Warszawska
Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
Wojciech Wawrzyński – Politechnika Warszawska
Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
Krzysztof Zboiński – Politechnika Warszawska