Komitet Honorowy

Poniżej przedstawiamy Komitet Honorowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2018.

KOMITET HONOROWY

Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej
Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
Andrzej Chudzikiewicz – Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Transportu PW
Włodzimierz Choromański – Politechnika Warszawska