Kontakt

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego

WT

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
ul. Koszykowa 75
00–662 Warszawa
e-mail: konferencjaIRL@gmail.com
tel. + 48 512 590 675

WT

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00 – 662 Warszawa
e-mail: akw@wt.pw.edu.pl
tel. 22 234 73 39