Poprzednie edycje

Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria Ruchu Lotniczego” jest regularnie organizowana co dwa lata przez  Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego.

Trzy pierwsze edycje Konferencji odbyły się w Hotelu Mościcki w Spale i miały charakter ogólnopolski:
> IRL 2010
> IRL 2012
> IRL 2014

Czwarta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego odbyła się w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku oraz w Auli Głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Ponownie Konferencja miała charakter ogólnopolski.
> IRL 2016

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się problematyką zarządzania i sterowania ruchem lotniczym, bezpieczeństwa transportu, aspektów prawnych i ekonomicznych transportu lotniczego, nowych technologii w systemach nawigacji, czynnika ludzkiego w transporcie, oddziaływania transportu lotniczego na środowisko oraz sterowania i zarządzania ruchem drogowym, kolejowym i morskim.

Do tej pory uroczystość gromadziła licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego, w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Komitet Naukowy konferencji gromadził licznych profesorów z wielu polskich ośrodków naukowych, między innymi z Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Studencki charakter wydarzenia podkreśla znaczna liczba młodych naukowców uczestniczących w konferencji i prezentujących wyniki swoich badań i prac naukowych. Konferencja miała do tej pory cztery edycje, z czego ostatnie dwie – III i IV, Koło zorganizowało we współpracy z Zakładem Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego” 2016 oraz III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego” 2014.