Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo,
W związku dużą liczbą zapytań dotyczących możliwości przesunięcia terminu nadsyłania zgłoszeń udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego” informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przesunięty i mija w środę 20 grudnia 2017 roku. Jednocześnie przypominamy, że formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem http://www.konferencjairl.pw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/.
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny