Komitet Honorowy

KOMITET HONOROWY

Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Warszawskiej
Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej