Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020 została objęta patronatem honorowym przez Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka. Fakt ten jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem wysokiej rangi tego wydarzenia.

Przypomnijmy, że IRL 2020 odbędzie się w dniach 19-20 maja 20-21 października w Auli Głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie, a następnie w Z-Hotel Bussiness&SPA w Otwocku i zostaną na niej poruszone następujące zagadnienia:
– systemy zarządzania transportem lotniczym, kolejowym i drogowym;
– analiza bezpieczeństwa, niezawodności i ryzyka w systemach zarządzania ruchem lotniczym;
– prawne i ekonomiczne aspekty transportu lotniczego;
– nowe technologie nawigacji lotniczej;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– wpływ transportu lotniczego na środowisko;
– konkurencja międzybranżowa w lotnictwie;
– bezzałogowe statki powietrzne – zarządzanie i kontrola
– nowoczesne sposoby obrony w zakresie zagrożeń cybernetycznych w lotnictwie.