Dla autorów

Publikacje
Nadesłane streszczenia i artykuły będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły  zostaną wydane w materiałach  konferencyjnych. Preferowane będą publikacje pracowniczo-studenckie. Warunkiem publikacji jest  nadesłanie  w  terminie artykułu i streszczenia, wniesienie opłaty konferencyjnej i zaprezentowanie artykułu podczas sesji. Jednocześnie artykuły będą rekomendowane do publikacji w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej, seria Transport (7 punkty MNiSzW), Journal of Kones (14 punktów MNiSzW) oraz Magazine of Aviation Development. Redakcje tych czasopism przeprowadzą swoją własną procedurę recenzowania.

Wymagania edytorskie

Streszczenia należy przygotować korzystając z załączonego wzoru:

> Wzór zostanie udostępniony wkrótce

Artykuły w języku polskim/angielskim prosimy przygotowywać korzystając z załączonego wzoru:

> Wzór zostanie udostępniony wkrótce

Zgłoszenie udziału w Konferencji
W celu zgłoszenia swojego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego prosimy o przesłanie swoich danych przez formularz zamieszczony w zakładce Zapisy.

Artykuły i streszczenia prosimy przesyłać w oddzielnych plikach na adres e-mail: konferencjaIRL@gmail.com.
Termin nadsyłania artykułów i streszczeń upływa dnia 18.02.2018 r.