Dla autorów

Publikacje
Nadesłane streszczenia i artykuły będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną wydane w materiałach konferencyjnych. Warunkiem publikacji jest nadesłanie w terminie artykułu i streszczenia, wniesienie opłaty konferencyjnej i zaprezentowanie artykułu na sesji. Jednocześnie artykuły będą rekomendowane do publikacji w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej, seria Transport (7 punktów MNiSzW), Journal of Kones (14 punktów MNiSzW), Magazine of Aviation Development oraz International Scientific Journal of Air Transport Industry. Redakcje tych czasopism dodatkowo przeprowadzą swoją własną procedurę recenzowania.

Wymagania edytorskie

 • Dla publikujących w języku polskim
  Streszczenia w języku polskim należy przygotować korzystając z załączonego wzoru:
  > Abstrakt PL
  Artykuły w języku polskim prosimy przygotowywać korzystając z załączonego wzoru:
  > Artykuł PL
 • Dla publikujących w języku angielskim
  Streszczenia w języku angielskim należy przygotować korzystając z załączonego wzoru:
  > Abstract EN
  Artykuły w języku angielskim prosimy przygotowywać korzystając z załączonego wzoru:
  > Article EN

Zgłoszenie udziału w Konferencji
W celu zgłoszenia swojego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego prosimy o przesłanie swoich danych przez formularz zamieszczony w zakładce Zapisy.

Artykuły i streszczenia prosimy przesyłać w oddzielnych plikach na adres e-mail: konferencjaIRL@gmail.com.

Ważne terminy:
20.12.2017 – termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami (Jeżeli nie ma abstraktu to zgłoszenie nie jest przyjmowane).
16.02.2018 – termin nadsyłania artykułów.