Poprzednie edycje

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego” jest regularnie organizowana co dwa lata przez  Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się problematyką zarządzania i sterowania ruchem lotniczym, bezpieczeństwa transportu, aspektów prawnych i ekonomicznych transportu lotniczego, nowych technologii w systemach nawigacji, czynnika ludzkiego w transporcie, oddziaływania transportu lotniczego na środowisko oraz sterowania i zarządzania ruchem drogowym, kolejowym i morskim.

Do tej pory uroczystość gromadziła licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego, w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrzn
ej oraz Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze. Komitet Naukowy konferencji gromadził licznych profesorów z wielu polskich ośrodków naukowych, między innymi z Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Studencki charakter wydarzenia podkreśla znaczna liczba młodych naukowców uczestniczących w konferencji i prezentujących wyniki swoich badań i prac naukowych. Konferencja miała do tej pory sześć edycji.

Trzy pierwsze edycje odbyły się w Hotelu Mościcki w Spale i miały charakter ogólnopolski:
> IRL 2010
> IRL 2012
> IRL 2014

Czwarta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego odbyła się w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku oraz w Auli Głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Ponownie Konferencja miała charakter ogólnopolski.
> IRL 2016

Piąta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego była jednocześnie pierwszą o charakterze międzynarodowym. Odbyła się ona w Hotelu Kawallo w Słubicach koło Płoka.
>IRL 2018

Szósta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, z uwagi na pandemię koronawirusa, odbyła się w formie zdalnej. Podczas tej edycji wydarzenia, po raz pierwszy zorganizowany został również panel branżowy, w którym brali udział przedstawiciele firm związanych z transportem lotniczym. Partnerem konferencji była spółka Centralny Port Komunikacyjny
>IRL 2020