Nowy termin konferencji IRL 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020” planowana jest w dniach 20-21 października bieżącego roku. Forma Konferencji jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce i wiążących się z nią obostrzeń. Zapewniamy, że jesteśmy świadomi ryzyka i odpowiedzialności, jaką niesie za sobą organizacja takiego wydarzenia w czasach pandemii. Najwyższą wartością jest dla Nas zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz prelegentów, będziemy się zatem stosować do wszelkich zaleceń i wytycznych podawanych przez krajowe władze oraz Jego Magnificencję Rektora Politechniki Warszawskiej. Jeżeli warunki nie pozwolą na organizację Konferencji w formie tradycyjnej, wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem wybranej platformy internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Komitet Konferencji „Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020”

Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020 została objęta patronatem honorowym przez Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka. Fakt ten jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem wysokiej rangi tego wydarzenia.

Przypomnijmy, że IRL 2020 odbędzie się w dniach 19-20 maja 20-21 października w Auli Głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie, a następnie w Z-Hotel Bussiness&SPA w Otwocku i zostaną na niej poruszone następujące zagadnienia:
– systemy zarządzania transportem lotniczym, kolejowym i drogowym;
– analiza bezpieczeństwa, niezawodności i ryzyka w systemach zarządzania ruchem lotniczym;
– prawne i ekonomiczne aspekty transportu lotniczego;
– nowe technologie nawigacji lotniczej;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– wpływ transportu lotniczego na środowisko;
– konkurencja międzybranżowa w lotnictwie;
– bezzałogowe statki powietrzne – zarządzanie i kontrola
– nowoczesne sposoby obrony w zakresie zagrożeń cybernetycznych w lotnictwie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2020 roku 20-21 października 2020 roku. Będzie to już szósta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie druga o zasięgu międzynarodowym.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Informacje organizacyjne
Konferencja Inżynieria Ruchu Lotniczego jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL o charakterze ogólnopolskim, oraz jedna o charakterze międzynarodowym. Każda kolejna edycja skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi. Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak: sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym, systemy wspomagania ruchu lotniczego, powiązania między gałęziami transportu, czy aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego.

Konferencja rozpocznie się 19 maja 2020 20 października 2020 roku w nowej Auli Głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie zaplanowano wystąpienia plenarne oraz panel dyskusyjny. Następnie Konferencja IRL będzie kontynuowana w Z-Hotel Business & SPA w Otwocku, gdzie odbędzie się uroczysta kolacja oraz drugi dzień Konferencji, obejmujący sesje plakatowe i plenarne.