Kontakt

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW

Dane kontaktowe:
ul. Koszykowa 75
00 – 662 Warszawa
e-mail:  irl.wt@pw.edu.pl