Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego tworzą wybitni specjaliści z zakresu transportu, a w szczególności transportu lotniczego. Na co dzień pracują jako cenieni wykładowcy uczelni wyższych na terenie całego kraju i Europy Środkowo-Wschodniej.

KOMITET NAUKOWY
Jacek Skorupski (Przewodniczący) – Politechnika Warszawska
Teresa Abramowicz-Gerigk – Akademia Morska w Gdyni
Martin Bugaj – University of Zilina
Alexei Sharpanskykh – Delft University of Technology
Irina Jackiva – Transport and Telecommunication Institute in Latvia
Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
Iwona Grabarek – Politechnika Warszawska
Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
Sławomir Michalak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Luboš Janko – Czech Technical University in Prague
Michelle Bandeira – Instituto Tecnologico de Aeronautica, Brazil
Andrej Novak – University of Zilina
Alena Novak-Sedlackova – University of Zilina
Piotr Uchroński – Akademia WSB
Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
Olegas Prentkovskis – Vilnius Gediminas Technical University
Krzysztof Zboiński – Politechnika Warszawska