Konferencja IRL 2014

logoKonferencjaW dniach 6-7 maja 2014 roku w miejscowości Spała odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Inżynieria ruchu lotniczego”. W Konferencji udział wzięli studenci, naukowcy oraz profesjonaliści z zakresu inżynierii ruchu lotniczego i innych gałęzi transportu.

Prezentacje wygłoszone na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego”, 6-7 maja 2014

Sesje plenarne:

Sławomir Dygnatowski – Systemy nawigacyjne samolotów F-16 BLOCK 52+ i MiG-29
Lucjan Gucma, Krzysztof Marcjan – Wykorzystanie analizy incydentów nawigacyjnych w celu oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na obszarach Morza Bałtyckiego o dużym zagęszczeniu
Michał Skakuj – Znaczenie analiz kolizji z ptakami dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego
Janusz Błaszczyk, Adam Grzybowski, Piotr Kowaleczko – Wspomaganie bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez wykorzystanie radiobikonów
Jerzy Buzuk – Miejsca Cumowania Sterowców- Obrotowe Kotwicowiska, jako element koncepcji wykorzystania sterowców w cywilnym transporcie lotniczym
Daniel Lichoń, Andrzej Majka – Optymalizacja niekonwencjonalnego startu samolotu wspomaganego w fazie rozbiegu systemem MAGLEV
Jerzy Manerowski, Magdalena Lubiecka-Budzanowska – Model matematyczny jakości transportu pasażerów w układzie aglomeracja-lotnisko
Tomasz Kisiel, Artur Kierzkowski – Wyznaczanie podstawowych charakterystyk procesu kontroli bezpieczeństwa dla zimowego sezonu lotniczego z wykorzystaniem modelu
Michał Kalisiak – Naziemne elektroenergetyczne układy zasilania samolotów i ich diagnostyka
Rami Faraj, Antoni Kopyt, Tomasz Małecki, Janusz Narkiewicz – Optimization of Unmanned System of Systems
Jakub Marszałkiewicz – Współczesne samoloty komunikacyjne Chin

Sesje plakatowe:

Juliusz Karolak, Juliusz Kublik – Zagadnienie nawisu taboru w kontekście systemów sterowania ruchem kolejowym
Jacek Skorupski, Piotr Dmochowski, Maciej Mycka – Analiza zależności między wielkością a płynnością ruchu w kontekście zarządzania przepływem strumieni ruchu lotniczego
Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska, Rafał Kruszyna – Analiza porównawcza systemów precyzyjnego lądowania
Radosław Kołodziejczyk, Andrzej Majka – Kształtowanie trajektorii lotu samolotu w stanach awaryjnych
Andrzej Fellner, Radosław Fellner – Znaczenie analizy drzewa zdarzeń w wybranych aspektach implementacji systemu GBAS
Sonia Hanczewska – System Zarządzania Bezpieczeństwem, a szkolenie lotnicze
Bartosz Muczyński, Maciej Gucma – Wykorzystanie okulografu w warunkach symulacyjnych na przykładzie symulatora mostka nawigacyjnego
Mariusz Krzyżanowski, Anna Chrościewicz, Agnieszka Wieczorek – Wykorzystanie metody BowTie oraz techniki GSN do analiz bezpieczeństwa ruchu lotniczego
Mirosław Siergiejczyk, Justyna Siłkowska – Analiza możliwości wykorzystania techniki multilateracji w dozorowaniu przestrzeni powietrznej
Jacek Skorupski, Beata Płanda – Model emisji CO2 dla zadania zarządzania ruchem lotniczym w rejonie lotniska
Piotr Kawalec, Michał Kozłowski, Mateusz Rudnicki – Algorytmizacja procesu sprawdzania gotowości operacyjnej portu lotniczego
Anna Stelmach, Paulina Stańczyk – Modelowanie ruchu samolotu podczas operacji startu i lądowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
Anna Stelmach, Jacek Bartosiewicz – Problematyka przetwarzania parametrów uzyskanych z pokładowych rejestratorów eksploatacyjnych lotu
Jan Kłudkiewicz, Alicja Mieszkowicz-Rolka – Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu i planowaniu ruchu lotniczego
Janusz Ćwiklak – Zagrożenie bezpieczeństwa lotów na lotnisku w Dęblinie w aspekcie kolizji statków powietrznych z ptakami
Andrzej Fellner, Ewa Kałużna – Metody realizacji czynnika ludzkiego w transporcie lotniczym
Anna Kulbacka, Piotr Kołoda – Innowacje w morskich środkach transportu podnoszące jego ekologiczny charakter
Ewelina Kuziora, Artur Król – Badania porównawcze charakterystyk silnika lotniczego zasilanego różnymi paliwami lotniczymi
Piotr Sadowski – Analiza dostępności segmentów warunkowych dróg lotniczych w aspekcie kolizyjności z elementami przestrzeni powietrznej