IRL 2022

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2022 roku. Będzie to już siódma edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie trzecia o zasięgu międzynarodowym.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo!

Informacje organizacyjne
Konferencja jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL o charakterze ogólnopolskim oraz dwie o charakterze międzynarodowym. Każda kolejna edycja skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi.

Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak:
– modelowanie ruchu lotniczego, lotnisk i przestrzeni powietrznej;
– analiza wyposażenia nawigacyjnego;
– wpływ transportu lotniczego na środowisko;
– problemy obsługi naziemnej;
– systemy zarządzania transportem lotniczym, kolejowym i drogowym;
– analiza niezawodności i ryzyka w transporcie;
– nowoczesne sposoby ochrony w kontekście cyberzagrożeń w lotnictwie;
– nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i ochrony;
– nowoczesne nawierzchnie lotniskowe w teorii i praktyce;
– proaktywna konserwacja nawierzchni lotniska w aspekcie bezpieczeństwa;
– zarządzanie i kontrola UAV;
– UAV: rozwój, projektowanie, ochrona i regulacja;
– autonomiczny bezzałogowy statek powietrzny;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– kształcenie i szkolenie w różnych rodzajach transportu;
– analiza i rozwój transportu ładunków;
– wpływ COVID-19 na wszystkie rodzaje transportu;
– aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego.

Miejsce konferencji
Konferencja rozpocznie się w auli 0.55 zlokalizowanej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Koszykowej 75 w Warszawie. Po sesjach odbędzie się transport do hotelu pod Warszawą. W związku z pandemią, szczegóły zakwaterowania w hotelu zostaną podane w późniejszym terminie. Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji zostaną zamieszczone na stronie konferencji. Pierwszy dzień konferencji zostanie również przygotowany zdalnie z udziałem MS Teams i będzie transmitowany na YouTube. Pytania dotyczące organizacji konferencji można kierować na adres e-mail irl.wt@pw.edu.pl.

Język konferencji
Oficjalnym językiem konferencji jest język polski i angielski. Tłumaczenie nie jest przewidziane.

Udział sponsorów i wystawców rozpatrywany będzie indywidualnie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Koordynatorem konferencji pod adresem e-mail anna.kwasiborska@pw.edu.pl.

Zachęcamy do udziału w konferencji i nadsyłania oryginalnych badań naukowych na konferencję zgodnie z Call for Papers 2022!

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY