IRL 2020

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniu 20 października 2020 roku. Będzie to już szósta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie druga o zasięgu międzynarodowym.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Informacje organizacyjne
Konferencja jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL o charakterze ogólnopolskim, oraz jedna o charakterze międzynarodowym. Każda kolejna edycja skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi.

Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak:
– systemy zarządzania transportem lotniczym, kolejowym i drogowym;
– analiza bezpieczeństwa, niezawodności i ryzyka w systemach zarządzania ruchem lotniczym;
– prawne i ekonomiczne aspekty transportu lotniczego;
– nowe technologie nawigacji lotniczej;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– wpływ transportu lotniczego na środowisko;
– konkurencja międzybranżowa w lotnictwie;
– bezzałogowe statki powietrzne – zarządzanie i kontrola
– nowoczesne sposoby obrony w zakresie zagrożeń cybernetycznych w lotnictwie.

Miejsce konferencji
Konferencja rozpocznie się 20 października w Auli 055, znajdującej się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Po sesjach nastąpi przejazd do Z-Hotel Business & SPA, gdzie odbędzie się uroczysty obiad. 21 października Konferencja będzie kontynuowana sesjami plenarnymi i plakatowymi zgodnie z planem ramowym wydarzenia.

Język konferencji
Oficjalnym językiem konferencji jest język polski i angielski. Tłumaczenie nie jest przewidziane.

KOMITET NAUKOWY

KOMITET HONOROWY

KOMITET ORGANIZACYJNY