Konferencja IRL 2016

Miniona IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inżynieria Ruchu Lotniczego” odbyła się w dniach 12-13 kwietnia 2016 roku. Podczas Konferencji ponad 70. uczestników podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaprezentowane zostały osiągnięcia środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. W łącznie czterech sesjach, zarówno plenarnych jak i jednej plakatowej, zaprezentowane zostało ponad 40 artykułów.

Po raz pierwszy w historii Konferencja „Inżynieria Ruchu Lotniczego” rozpoczęła się w nowoczesnej auli głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W dwóch pierwszych sesjach plenarnych brali udział nie tylko pełnoprawni uczestnicy Konferencji, ale także studenci Politechniki Warszawskiej na zasadzie wolnych słuchaczy. Dodatkowo sesjom towarzyszyły interaktywne wystawy Partnerów Konferencji.

Na wieczór uczestnicy Konferencji przejechali do Hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku, gdzie odbyła się uroczysta kolacja i wieczorna integracja.

W środę 13 kwietnia po śniadaniu odbyła się sesja plakatowa, w której zaprezentowane zostało przeszło 20 artykułów. Była to świetna okazja do osobistego porozmawiania z autorami i wymiany opinii na temat prac. Po przerwie kawowej rozpoczęła się ostatnia sesja plenarna. Zaprezentowane zostało na niej 6 referatów. Prezentujący byli dopytywani przez pozostałych uczestników, w wyniku czego rozwinęło się kilka burzliwych dyskusji. Na szczęście w pokojowej atmosferze Konferencję zakończył Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW – prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Skorupski. Na pożegnanie wszyscy uczestnicy udali się na obiad kończący dwa intensywne konferencyjne dni.

Galeria zdjęć z IRL 2016.

Patronat Honorowy nad IV Ogólnopolską Konferencją Naukową „Inżynieria Ruchu Lotniczego” objęli:

– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Jerzy Szmit.
– Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pan Piotr Ołowski.
– Jego Magnificencja, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.
– Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński.

Prezentacje wygłoszone na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego”:

I. Sesja plenarna/ panel pracodawców (Moderator: Anna Stelmach)

1. Grzegorz Rucki, Mateusz Szpryngier – Zarys działalności IT w służbie lotnictwa cywilnego (Lufthansa Systems Poland)
2. Józef Żurek – Skutki błędnej identyfikacji stanu obiektu (ITWL)
3. Patryk Leski – Rola agenta handlingowego LSAS w działalności operacyjnej portu lotniczego (LS Airport Services)
4. Mariusz Krzyżanowski – Wybrane obszary działań PAŻP związanych z prognozowanym wzrostem ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej (PAŻP)
5. Maciej Szczukowski – Znaczenie obserwacji i współpracy w procesie tworzenia systemów kontroli ruchu lotniczego wobec kluczowych wyzwań w pracy operacyjnej kontrolerów ruchu lotniczego (PAŻP)
6. Sławomir Janiszewski – Wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego (PAPI), a procedury podejścia do lądowania (Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin)

II. Sesja plenarna (Moderator: Jerzy Manerowski)

1. Joanna Zaworska – Drony a zarządzający lotniskiem użytku publicznego
2. Andrzej Fellner – Ewolucja nawigacji powietrznej determinuje rozwój każdego lotniska
3. Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek – Transport lotniskowy a innowacyjny transport miejski
4. Marek Markiewicz – Koncepcja FUA w przepisach jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES)
5. Michał Skakuj – Podział przestrzeni powietrznej i obszary chronione w Polsce
6. Jan Kaźmierczak, Eugeniusz Piechoczek – Ocena procesu zastosowania alternatywnych środków technicznych dla świadczenia wybranych usług lotniczych

III. Sesja plakatowa (Moderator: Anna Kwasiborska)

1. Krzysztof Banaszek, Michał Kozłowski – Operacyjne aspekty koncepcji utworzenia duoportu dla aglomeracji warszawskiej
2. Jacek Bartosiewicz, Jerzy Manerowski, Anna Stelmach – Identyfikacja modelu matematycznego opisującego tor lotu samolotu według procedury CDA z wykorzystaniem sieci neuronowych
3. Izabela Budzisz – Nowe technologie w systemach nawigacji satelitarnej
4. Mateusz Cieślak, Jacek Skorupski – Metoda szacowania czasu dotarcia pasażera do bramki odlotowej
5. Błażej Dikunow, Karolina Krzykowska, Mirosław Siergiejczyk – Wykorzystanie systemów satelitarnych w radiolokacji lotniczej na przykładzie Polski północno-wschodniej
6. Ewa Dudek, Michał Kozłowski – Koncepcja zastosowania metodyki DMAIC do zapewnienia jakości danych lotniczych
7. Jakub Dyrcz, Anton Pashkevich – Analiza punktualności w regularnym transporcie lotniczym na przykładzie portu lotniczego Kraków-Balice
8. Radosław Fellner, Adrian Łach, Adam Mańka – UAV elementem zarządzania bezpieczeństwem portu lotniczego
9. Agnieszka Gąsior – Konkurencyjność transportu śródlądowego względem transportu drogowego na obszarze Dolnej Wisły na odcinku Gdańsk-Tczew
10. Agata Głączyńska, Iga Karolak – Ocena możliwości wykorzystania jednostki ratowniczo-gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej Dęblin-Masów w sytuacji wystąpienia wypadku lotniczego
11. Dariusz Górczyński, Sebastian Swat – Zwiększenie możliwości operowania śmigłowców w terenie o obniżonej nośności
12. Paweł Janik, Sławomir Michalak, Sławomir Paszek – ADS-B – przyszłość nawigacji. Nowe perspektywy rozwoju
13. Roksana Konstanty, Dariusz Ungiert – Ocena czynników sukcesu przedsięwzięcia inwestycyjnego – port lotniczy
14. Edyta Kornacka – Innowacyjne rozwiązania zbiorowych środków ratunkowych w transporcie morskim
15. Michał Kozłowski, Mateusz Rudnicki – Koncepcja metody analizy ryzyka naziemnego
16. Ewelina Krakowiak, Małgorzata Żmigrodzka – Bezpieczeństwo cywilnych operacji lotniczych bezzałogowych statków powietrznych
17. Anna Kruk, Michał Kozłowski – Ochrona bagażu rejestrowanego z zastosowaniem metody HAZOP
18. Mariusz Krzyżanowski, Paulina Rutkowska – Analiza ryzyka elementów systemu WAM dla przyjętego modelu funkcjonalnego
19. Mateusz Łukasik, Anna Stelmach – Analiza wpływu warunków meteorologicznych na możliwość wykonania operacji lądowania
20. Jacek Skorupski, Robert Szymczak – Analiza procedury przydzielania skrótów dolotowych w TMA Warszawa
21. Jacek Skorupski, Piotr Uchroński – Skuteczność kontroli bezpieczeństwa osób przy użyciu WTMD w ujęciu praktycznym
22. Anna Stelmach, Anna Wiraszka – Propozycja lokalizacji sieci lotnisk w Polsce dla Systemu Transportu Małymi Samolotami na przykładzie wybranego województwa
23. Tomasz Ustjanycz – Konkurencyjność transportu intermodalnego versus transport samochodowy

IV. Sesja plenarna (Moderator: Jacek Skorupski)

1. Klaudia Adamowicz, Iwona Grabarek – Wybrane zagadnienia oceny obciążenia pracą kontrolera ruchu lotniczego
2. Andrzej Fellner, Katarzyna Kostur-Balcerzak – Niezawodność bezzałogowej maszyny latającej w monitorowaniu infrastruktury krytycznej portu lotniczego
3. Wojciech Kaleta – Podejście do lądowania typu LPV szansą na zredukowanie czynnika ryzyka kontrolowanego zderzenia z ziemią (CFIT)
4. Krzysztof Blacha, Mariusz Wesołowski – Nawierzchnie lotniskowe jako element systemu bezpieczeństwa szkolenia lotniczego na obiektach lotniskowych Sił Zbrojnych RP
5. Teresa Idzikowska – Normy jako narzędzie wspierające bezpieczeństwo bezzałogowych statków latających
6. Jakub Marszałkiewicz – System Transportu Małymi Samolotami oraz perspektywy jego wykorzystania w Województwie Pomorskim
7. Rafał Zajkowski – Wczoraj, dziś i jutro szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego
KOMITET ORGANIZACYJNY
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego
Daria Jagieło (Przewodnicząca)
Krzysztof Bojski
Mateusz Cieślak
Wioletta Migza
Maciej Smarzewski
Robert Szymczak
Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego
Anna Kwasiborska (Koordynator Konferencji)

KOMITET NAUKOWY:
Jacek Skorupski (Przewodniczący) – Politechnika Warszawska
Teresa Abramowicz-Gerigk – Akademia Morska w Gdyni
Martin Bugaj – Uniwersytet Żyliński
Zbigniew Burciu – Akademia Morska w Gdyni
Piotr Czech – Politechnika Śląska
Włodzimierz Choromański – Politechnika Warszawska
Andrzej Chudzikiewicz – Politechnika Warszawska
Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
Mirosław Gerigk – Politechnika Gdańska
Iwona Grabarek – Politechnika Warszawska
Jan Gruszecki – Politechnika Rzeszowska
Lucjan Gucma – Akademia Morska w Szczecinie
Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska
Antoni Jankowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Piotr Kawalec – Politechnika Warszawska

Marek Malarski – Politechnika Warszawska

Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
Elżbieta Marciszewska – Szkoła Główna Handlowa
Sławomir Michalak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Andrej Novak – Uniwersytet Żyliński
Alena Novak-Sedlackova – Uniwersytet Żyliński
Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
Jacek Rokicki – Politechnika Warszawska
Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
Wojciech Wawrzyński – Politechnika Warszawska
Adam Weintrit – Akademia Morska w Gdyni
Wiesław Zabłocki – Politechnika Warszawska
Krzysztof Zboiński – Politechnika Warszawska
Małgorzata Żmigrodzka – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Józef Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Patronat Konferencji IRL 2016:

WT
WT
WT
WT
WT
WT

Patronat wspierający Konferencji IRL 2016:
WT
WT
WT
WT

Patronat medialny Konferencji IRL 2016:
WT
WT
WT
WT
WT