Zapisy

Zgłaszanie udziału w konferencji odbywa się poprzez stronę ocs.springer.com/misc/home/ATE2022.
Przygotowane streszczenia według załączonego wzoru oraz artykuły, zgodnie z formatkami zamieszczonymi w wymaganiach dla odpowiedniego czasopisma (szczegóły poniżej), należy umieścić w systemie OCS, a następnie ich wersje edytowalne przesłać na adres mailowy konferencji irl.wt@pw.edu.pl.

Publikacje
Wszystkie nadesłane streszczenia zostaną zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Przyjęte streszczenia będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełny artykuł (min 10 stron) należy przesłać po akceptacji streszczenia. Najlepsze artykuły w języku angielskim będą rekomendowane do publikacji w Transport Problems – link (100 pkt.), w serii Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (LNITI) Springera – link (20 pkt.) oraz w Journal of Transportation Engineering (WJTE) PW – link (20 pkt.). Należy pamiętać, że zastosowana będzie miała procedura redakcyjna dotycząca recenzowania artykułów. Wszystkie artykuły powinny zawierać oryginalne i wcześniej niepublikowane wyniki badań, bez względu na rodzaj prezentowanej pracy naukowej. Pełne teksty artykułów będą przyjmowane za pomocą systemu internetowego OCS. Artykuły powinny być umieszczone na prawidłowych formatkach opublikowanych na stronie konferencji. Warunkiem publikacji referatu (zarówno w TP, LNITI, jak i WJTE) jest spełnienie wszystkich poniższych warunków: streszczenie i artykuł muszą być przesłane przed upływem terminu, opłacona opłata konferencyjna, referat wygłoszony podczas Konferencji.

Prosimy o przesłanie swoich prac za pośrednictwem ocs.springer.com/misc/home/ATE2022

W celu uzyskania dodatkowych informacji o konferencji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z komitetem organizacyjnym pod adresem e-mail irl.wt@pw.edu.pl lub anna.kwasiborska@pw.edu .pl.

Wymagania edytorskie dla autorów
Streszczenia należy zgłosić do systemu OCS:

Artykuły w języku angielskim do wydawnictwa Springer należy przygotować korzystając z załączonego wzoru: Springer Guidelines for Authors of Proceedings
Instrukcja przygotowania artykułu do pobrania tutaj.

Artykuły do Transport Problems należy
przygotowywać zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi tutaj.

Artykuły do WUT Journal of Transportation Engineering należy
przygotowywać zgodnie z wymaganiami:
1) W języku polskim
2) W języku angielskim

Oświadczenia do pobrania tutaj.

Wystąpienia
Poniżej zamieszczamy szablon plakatu do przygotowania wystąpień podczas Konferencji:
Poster IRL 2022

Terminy konferencji
28 lutego 2022 – rejestracja, nadsyłanie abstraktów
15 marca 2022 – zawiadomienie o przyjęciu abstraktu
31 marca 2022 – wniesienie opłaty konferencyjnej
30 kwietnia 2022 – złożenie pełnego artykułu
31 maja 2022 – pełne zgłoszenie przyjęcia (i rekomendacji) referatu

Opłata konferencyjna

Opłata za dwudniowy udział w Konferencji:
– pokój pojedynczy – 1000 PLN
– pokój podwójny – 800 PLN za osobę
Opłata za udział w pierwszym dniu Konferencji na Wydziale Transportu PW:
– 200 PLN (dla uczestników z prezentacjami, materiały konferencyjne i lunch w cenie)
– 0 PLN (dla uczestników bez prezentacji, materiały konferencyjne i lunch nie są w cenie)
Dodatkowy koszt związany z publikacją artykułu : 600 PLN.

Udział za pośrednictwem MS Teams jest bezpłatny, ale prosimy pamiętać o kosztach publikacji artykułów.

Udział sponsorów i wystawców rozpatrywany będzie indywidualnie. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Koordynatorem konferencji pod adresem e-mail anna.kwasiborska@pw.edu.pl

Sposób płatności
Adresat: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00 – 662 Warszawa
Nr konta: 55 1240 2092 9522 1160 0100 0000
Tytułem: Imię i Nazwisko Uczestnika, IRL 2022