Zapisy

Zgłaszanie udziału w konferencji odbywa się poprzez stronę https://ocs.springer.com/misc/home/ATE2020.
Przygotowane streszczenia i artykuły, zgodnie z formatkami
zamieszczonymi w wymaganiach dla autorów
, należy umieścić w systemie OCS,
a następnie ich wersje edytowalne przesłać na adres mailowy konferencji
irl@wt.pw.edu.pl.

Publikacje
Nadesłane streszczenia i artykuły będą recenzowane przez członków Komitetu Naukowego. Wszystkie pozytywnie zrecenzowane abstrakty zostaną wydane w materiałach konferencyjnych. Pełny artykuł (8 do 10 stron) należy przesłać po akceptacji abstraktu. Najlepsze artykuły w języku angielskim zostaną zarekomendowane do publikacji w serii Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (LNITI) wydawnictwa Springer. Pozostałe artykuły (w języku polskim lub angielskim), które spełniają wymagania redakcyjne, będą rekomendowane do publikacji w WUT Journal of Transportation Engineering (WJTE). Wydawnictwa przeprowadzą dodatkowo swoją własną procedurę recenzowania. Aby artykuł mógł zostać opublikowany (zarówno w LNITI, jak i WJTE), muszą zostać spełnione następujące warunki: nadesłanie w terminie artykułu i streszczenia, wniesienie opłaty konferencyjnej i zaprezentowanie artykułu na konferencji.

Wymagania edytorskie dla autorów
Streszczenia należy przygotowywać korzystając z załączonego wzoru:
Abstract example ATE 2020
Artykuły w języku angielskim do wydawnictwa Springer należy przygotować korzystając z załączonego wzoru:
Springer Guidelines for Authors of Proceedings
Instrukcja przygotowania artykułu do pobrania tutaj.
Artykuły w języku polskim należy przygotowywać korzystając z załączonego wzoru:
Formatka WJTE
Oświadczenia do pobrania tutaj.

Wystąpienia
Poniżej zamieszczamy szablony do przygotowania wystąpień podczas Konferencji:

szablon prezentacji w języku polskim
szablon prezentacji w języku angielskim

Opłata konferencyjna*:
350 PLN (dla uczestników prezentujących referaty, kawa i lunch w cenie),
0 PLN (dla uczestników nie prezentujących referatów).
*Opłata za każdy dodatkowy artykuł (tego samego autora/autorów) wynosi
300 PLN/pub.

Sposób płatności
Adresat:
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Koszykowa 75, 00 – 662 Warszawa

Nr konta: 55 1240 2092 9522 1160 0100 0000

Tytułem: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego, Imię i Nazwisko Uczestnika