Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego tworzą wybitni specjaliści z zakresu transportu, a w szczególności transportu lotniczego. Na co dzień pracują jako cenieni wykładowcy uczelni wyższych na terenie całego kraju i Europy Środkowo-Wschodniej.

KOMITET NAUKOWY:
Jacek Skorupski (Przewodniczący) – Politechnika Warszawska
Teresa Abramowicz-Gerigk – Akademia Morska w Gdyni
Martin Bugaj – Uniwersytet Żyliński
Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
Iwona Grabarek – Politechnika Warszawska
Luboš Janko –  Czech Technical University in Prague
Antoni Jankowski – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Grzegorz Kowalczyk – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
Sławomir Michalak – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Andrej Novak – Uniwersytet Żyliński
Alena Novak-Sedlackova – Uniwersytet Żyliński
Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska
Anna Stelmach – Politechnika Warszawska
Krzysztof Zboiński – Politechnika Warszawska