Plan ramowy

Wstępny plan ramowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego:

17 kwietnia 2018 r.

Do 14:00 – przyjazd uczestników do Hotelu Kawallo w Słubicach koło Płocka

14:00-14:30 – obiad

14:30-15:00 – uroczyste otwarcie Konferencji

15:00-17:00 – sesja plenarna

17:00-17:30 – przerwa kawowa

17:30-19:00 – sesja plenarna/plakatowa

20:00 – uroczysta kolacja

18 kwietnia 2018 r.

7:00 – 9:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 – sesja plakatowa

10:30 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00 – 12:50 – sesja plenarna

12:50 – 13:00 – zakończenie konferencji

13:00 – 14:00 – obiad

Po 14:00 – wyjazd uczestników