IRL 2018

IRL2014Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku. Będzie to już piąta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie pierwsza o zasięgu międzynarodowym.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Informacje organizacyjne
Konferencja jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL, wszystkie o charakterze ogólnopolskim. Każda kolejna edycja skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi. Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak: sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym, systemy wspomagania ruchu lotniczego, powiązania między gałęziami transportu, czy aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego.

Po raz pierwszy Konferencja odbędzie się w Hotelu Kawallo w Słubicach pod Płockiem.

OBSZAR NAUKOWY KONFERENCJI
– elementy i systemy zarządzania ruchem lotniczym;
– bezpieczeństwo, niezawodność i analiza ryzyka systemów ruchu lotniczego;
– aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego;
– nowe technologie w systemach nawigacji;
– czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
– porty lotnicze, obsługa naziemna samolotów i pasażerów;
– nowe technologie w środkach transportu;
– oddziaływanie transportu lotniczego na środowisko;
– problemy sterowania i zarządzania ruchem: drogowym, kolejowym i morskim;
– port lotniczy jako węzeł multimodalny;
– konkurencja międzygałęziowa w transporcie;
– perspektywy komercyjnego wykorzystania bezzałogowych statków latających;
– bezzałogowe statki latające – organizacja, zarządzanie i sterowanie;
– nowoczesne sposoby ochrony lotnictwa przed cyberatakami;

KOMITET NAUKOWY – rozwiń

KOMITET HONOROWY – rozwiń

KOMITET ORGANIZACYJNY – rozwiń